įkypas

įkypas
į̃kypas, -à adj. (3b) įstrižas, įžambus, kreivas: Nusivedė juos į mažytį užkaborėlį su įkypomis, laiptų nupjautomis lubomis . Audeklo raštas į̃kypas Als. Į̃kypos drūžės Als. Į̃kypas kylis, kad iš viršaus plačiau, ant dugno siauriau J. Katės įkypos iltys Blv.
įkypaĩ adv., įkỹpai: Sesuo įkypaĩ nukirpo, o tu įkypaĩ važiuok prieš kalną J. Lenta įkypaĩ susukta, t. y. viens galas į vieną, o antras į antrą pusę persikreipęs, persimetęs J. Parpjauk tą lentelę įkỹpai . Atkalnėse skersai, įkypai rausė perkasus Vaižg. Smarkus lietus net įkypai lyja Pkp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • įkypas — į̃kypas, įkypà bdv. Įkypų̃ akių̃ žmogùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išskybas — išskybas, a adj. įstrižas, įkypas, įvijas. išskybai adv.: Mažumą išskybai, arba įžambiai, buvo jis puolęs Kel1881,257 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakypas — pãkypas, à adj. (3b) įstrižas, įžambus, įkypas: Žiemą saulė meta pakypus šaltus spindulius rš. Pakypieji vėjai sudaro lytus rš. pakypaĩ adv.: Žiemą saulės spinduliai eina labai pakypai rš. Statinę tvorą tveria pakypai Mžk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paskypas — pãskypas, à adj. (3b) NdŽ, Als, paskỹpas (2) J įkypas, įstrižas, įžambus. paskypaĩ adv. NdŽ, paskỹpai: Pri žemei pridėti karklų kamėnai, o paskỹpai aukštyn galūnės Krtn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastrižas — pãstrižas, à adj. (3b) įstrižas, įkypas: Va, šito [audeklo] klėtka pastrižà visus raštus taiso Lkm. Popierius negerai nupjautas, pãstrižas Mrj. Pastrižà (iš įstrižų karčių) tvora Rm. pãstriža n.: Užsidedu akuliorius – viskas matos pãstriža …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paužulnus — paužulnùs, ì adj. (4) 1. nuolaidus, nuožulnus, pažulnus: Daržinės dangtis paužulnùs Kp. Paužulnì tvora Antz. Šita lentukė per daug paužulnì – nusliduos Rdm. paužulniaĩ adv., paužul̃niai: Sukrauk kupetį paužul̃niai Kp. Paužul̃niai nupjauta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažvilus — pažvilùs, ì adj. (4) įstrižas, įkypas: Pažvilùs iškirtimas Kp. Tvora pažvilì Ps, Vb. pažviliaĩ adv.: Skudutį dirba iš garšvos augalo, nupjauna pažviliaĩ Kp. Nesukit stačiai dešinėn, ale važiuokit pažviliaĩ Sb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prakypas — prakỹpas, à adj. (4) NdŽ įstrižas, įžambus, įkypas. prakypaĩ adv. NdŽ, Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praškypus — praškypus, i adj. įstrižas, įkypas. praškypiai adv.: Praškypiai medis apipjautas MitI391 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražvilnus — pražvilnùs, ì adj. (4) J įkypas, pražulnus. pražvilniai adv.: Kuolą įkalė pražvilniai, kad svotai kliūtų J. Kerpu pražvilniai J. Pražvilniai važiuok prieš kalną J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”